Thứ Năm, Tháng Mười Một 23, 2017
Home kiểm nghiệm dược phẩm

kiểm nghiệm dược phẩm

Thuốc đạt chuẩn và không đạt tiêu chuẩn, thuốc giả mạo, thuốc kém phẩm...

Định nghĩa về thuốc (theo WHO): thuốc là chất hay hỗn hợp các chất được sản xuất để bán, cung cấp để bán, để giới thiệu, để sử dụng vào một...

thuốc và yêu cầu chất lượng

    1. Khái niệm về thuốc Tổ chức y tế thế giới (WHO) định nghĩa về thuốc như sau: thuốc là một chất hay hỗn hợp các chất được sản xuất...

Block title

Quảng cáo

APLICATIONS

Yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa thuốc

Các yếu tố có khả năng làm thay đổi tốc độ những biến đổi sinh học của thuốc khi vào trong cơ thể, hay...

HOT NEWS