metformin

metformin
Rate this post

Block title

Quảng cáo

APLICATIONS

Bộ Dẻ ( Fagales) và Bộ chè (Theales)

Bộ có 5 họ,ta chỉ đề cập đến 1 họ. Họ Dẻ (Fagales) Đặc điểm  Thân:là gỗ có kích thước to hay nhỏ. Lá:là loại hình đơn,...

Sinh tổng hợp daunorubicin

HOT NEWS