Thứ Tư, Tháng Một 26, 2022

clopromazin

clopromazin
Rate this post

Block title

Quảng cáo

APLICATIONS

Sự lan truyền vi khuẩn đề kháng

1.Sự lan truyền vi khuẩn đề kháng Một vi khuẩn có gen đề kháng, gen đó sẽ được truyền dọc (vertical) sang các thế hệ...

Bệnh thiếu vitamin B1

HOT NEWS