Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 4, 2020

cum

cum
Rate this post

Block title

Quảng cáo

APLICATIONS

Cấu trúc hóa học và tính chất của streptomycin

Đại cương về streptomycin Streptomycin đặc biệt có tác dụng trên trực khuẩn lao và được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 4 năm...

Sinh tổng hợp bacitracin

HOT NEWS