Thứ Sáu, Tháng Chín 30, 2022

cay_thuoc_phien

cay_thuoc_phien
Rate this post

Block title

Quảng cáo

APLICATIONS

Sinh tổng hợp erythromycin

Đại cương Erythromycin được nhóm các nhà nghiên cứu cảu hãng Lilly tách chiết từ chunge Streptomyces erythreus, sau này có tên là Sacccharopolyspora erthraea,...

Phương pháp tạo hạt ướt

Tuổi dậy thì

Công năng của hoa hòe

HOT NEWS