Thứ Tư, Tháng Mười Hai 7, 2022

roi_loan_than_kinh_tim

roi_loan_than_kinh_tim
Rate this post
roi_loan_than_kinh_tim

Block title

Quảng cáo

APLICATIONS

Bộ Hộ tiêu (Piperales) và học giấp cá (saururaceae)

Bộ Hộ tiêu (Piperales) Hoa  có kích thước nhỏ,trần, lưỡng tính, hay đơn tính, hợp thành gié đơn. 3-6 nhị, hạt phấn một rãnh.Ba lá...

HOT NEWS