Thứ Ba, Tháng Chín 21, 2021

chat_doc

chat_doc
Rate this post

Block title

Quảng cáo

APLICATIONS

Lớp thông (pinopsida) và họ thông đỏ (Taxaceae)

Lớp thông (pinopsida) đặc điểm Thân: cây gỗ to hay nhỏ. Sequoia gigantea ở bắc mĩ cao khoảng 150m, vòng thân 30m, có thể sống 3000 năm. Tán...

Sinh tổng hợp tetracyclin

Nhồi máu cơ tim thất phải

HOT NEWS