Thứ Hai, Tháng Năm 23, 2022

duoc_dien_viet_nam

duoc_dien_viet_nam
Rate this post

Block title

Quảng cáo

APLICATIONS

Sản xuất dextran

Đại cương Dextran là polysaccharid có trọng lượng phân tử rất khác nhau, thường là dextran 1, 40, 60, 70 hay 100. kDa tương ứng...

Ung thư hạ họng, thanh quản

HOT NEWS