Thứ Bảy, Tháng Hai 27, 2021

roi_loan_chuyen_hoa_dong

roi_loan_chuyen_hoa_dong
Rate this post

Block title

Quảng cáo

APLICATIONS

Sinh tổng hợp daunorubicin

  Đại cương Daunorubicin được tìm ra lần đầu tiên vào năm 1963 trong môi trường nuôi cấy chủng xạ khuẩn streptomyces peuceticus hay chủng streptomyces...

Sự thụ tinh

HOT NEWS