Thứ Hai, Tháng Mười 18, 2021

HT_Strokend_

HT_Strokend_
Rate this post

Block title

Quảng cáo

APLICATIONS

Đại cương về các penicillin bán tổng hợp

Về penicillin Năm 1941, penicillin G là kháng sinh có hiệu quả cao, chống lại hầu hết các chủng Staphylococcus aureus. Tuy nhiên đến năm...

Công nghệ sinh học là gì ?

HOT NEWS