Thứ Hai, Tháng Chín 26, 2022

Ibuprofen

Ibuprofen
Rate this post

Block title

Quảng cáo

APLICATIONS

Sản xuất một số tetracyclin bán tổng hợp

Tổng quan Tetracyclin là nhóm kháng sinh được phát hiện rất sớm và là kháng sinh phổ rộng đầu tiên nên được sử dụng rất...

Sinh tổng hợp daunorubicin

HOT NEWS