Chủ Nhật, Tháng Mười Một 29, 2020

lam_dung_ma_tuy

lam_dung_ma_tuy
Rate this post

Block title

Quảng cáo

APLICATIONS

Họ Bồ đề ( Styracales) và họ dung và họ thị...

Bộ gồm 4 họ,đề cập 3 họ: _Họ Bồ đề (styracaceae) _Họ Thị (Ebenaceae) _Họ Dung (Symplocaceae) Họ Bồ đề (styracaceae) Đặc điểm  Thân:cây gỗ có kích thước to hay...

HOT NEWS