Thứ Ba, Tháng Tám 3, 2021

cac benh tam can

cac benh tam can
Rate this post

Block title

Quảng cáo

APLICATIONS

Sinh tổng hợp erythromycin

Đại cương Erythromycin được nhóm các nhà nghiên cứu cảu hãng Lilly tách chiết từ chunge Streptomyces erythreus, sau này có tên là Sacccharopolyspora erthraea,...

Cách sử dụng Tam Thất

Họ dâu tằm (Moraceae)

HOT NEWS