Thuốc kháng sinh
Rate this post

THUỐC KHÁNG SINH

Thuốc kháng sinh

. Một số khái niệm

Năm 1928, Fleming phát hiện nấm Penicilium notatum diệt được Staphylococcus aureus ở bệnh viện Saint Marie. Năm 1940, nhóm nghiên cứu ở Oxford (Flory, Chain và Hartley) đã tinh chế được penicilin và mở ra kỉ nguyên dùng kháng sinh để điều trị bệnh nhiễm trùng. Đến nay có trên 2000 chất kháng sinh đã được xác định, song chỉ một số ít (khoảng 50) trong đó được dùng để điều trị  bệnh ở người.

Theo Meyers, kháng sinh là những chất có tác dụng ức chế sự trao đổi chất, mà thoạt đầu là do các tế bào sống phần nhiều là vi sinh vật, đặc biệt là các loài nấm Streptomycetes tiết ra. Nhưng đến nay nhiều dẫn xuất của những chất này thu được sau những biến đổi hoá học bằng đường bán tổng hợp. Một số thuốc lại hoàn toàn được tổng hợp trong phòng thí nghiệm, gọi là hoá chất điều trị, ví dụ sulfamid. Vì vậy kháng sinh (antibiotica) và hoá chất điều trị (chemotherapeutica) là tên song đôi của kháng sinh, không có tính đối kháng mà là do lịch sử để lại.

Một số kháng sinh ức chế đặc hiệu quá trình trao đổi chất của vi khuẩn, do đó dùng để chữa các bệnh nhiễm khuẩn như penicilin, streptomycin. Một số kháng sinh ức chế quá trình trao đổi chất của cả Procaryota (tiền nhân) và Eucaryota (nhân thật) như mitomycin C, do đó dùng để nghiên cứu thực nghiệm và một số có thể dùng cho điều trị ung thư (Actinomycin D).

Định nghĩa: Kháng sinh là những chất mà ngay ở nồng độ thấp đã có tác dụng ức chế hoặc tiêu diệt vi sinh vật (vi khuẩn, nấm, đơn bào, virus) mà không tác dụng lên tế bào đại sinh vật (người)… Mỗi thuốc kháng sinh chỉ gây rối loạn một phản ứng sinh học nhất định của tế bào vi sinh vật và từ đó dẫn đến ngừng phát triển.

Bài viết này chỉ đề cập tới kháng sinh chống vi khuẩn gọi là thuốc kháng khuẩn (antibacterial agents).

Ngày này, có rất nhiều loại kháng sinh có nguồn gốc khác nhau và phổ tác dụng điều trị cũng khác nhau. ngày càng nhiều có nhiều loại kháng sinh được tìm thấy và tổng hợp hay bán tổng hợp, nhưng con đường lên men từ vi sinh vật vẫn luôn hiệu quả. nhiều kháng sinh có các thế hệ mới ưu việt hơn ra đời nhưng đồng nghĩa với đó là tình trạng lạm dụng kháng sinh khiến tình trạng kháng kháng sinh tăng lên rất nhiều. Nhất là đối với những nước đang phát triển thf việc sử dụng kháng sinh lại không được chặt chẽ, sử dụng một cách bừa bãi nên lại càng tăng thêm tình trạng kháng kháng sinh

người ta nói mua thuốc bây giờ còn dế hơn mua rau- đó là một cảnh báo cho việc lạm dụng kháng sinh

Bởi lẽ kháng sinh có cường độ tác dụng mạnh, chỉ với nồng độ nhỏ cũng có thể tiêu diệt được vi khuẩn hay nấm.