Rate this post

 

 

Contents

Một số đại diện penicillin bán tổng hợp phổ biến hiện nay

Benzathin benzylpenicillin (benzathin penicillin G): bán tổng hợp từ penicillin G có tính hòa tan thấp, được giải phóng chậm từ vị trí tiêm bắp và thủy phân thành penicillin G có tác dụng đặc trị để phong bệnh và điều trị bệnh thấp tim ở trẻ em.

Ampicillin là penicillin bán tổng hợp phổ rộng trên cả cầu khuẩn gram dương và cầu khuẩn gram âm. Thuốc có tác dụng ức chế sinh tổng hợp mucopeptid thành tế bào. Dạng uống hoặc dạng tiêm bắp hay tiêm tĩnh mạch thật chậm.

Amoxicillin (amino penicillin) là penicillin bán tổng hợp bền trong môi trường acid, phổ tác dụng rộng hơn penicillin G,đặc biệt có tác dụng chống trực khuẩn Gram âm, tác dụng ức chế sinh tổng hợp mucopeptid thành tế bào của nhiều vi khuẩn gram dương và vi khuẩn gram âm trong giai đoạn nhân đôi chủ động. Amoxicillin được hấp thu gần như hoàn toàn qua đường tiêu hóa.

Amoxicillin Natri phối hợp với clavulanat kali (với biệt dược Augmentin) có khả năng bất hoạt nhiều beta – lactamase thường gặp ở những vi khuẩn đề kháng với kháng sinh beta – lactam.

Đại cương về 6 – APA

Cấu trúc hóa học của các penicillin là những hợp chất dị vòng của acid 6 – amino penicillianic (6 – APA) đóng vai trò là nhân penicillin.

6 – APA (6 – amino penicillanic acid) được Kato ở Nhật Bản tìm thấy vào năm 1953 trong môi trương nuôi cấy P. chysogenum không có chất tiền thể (chất cung cấp gốc R).

Vào năm 1959 Batchelor và cộng sự đã chiết suất được 6 – APA (6 – amino penicillanic acid) từ môi trường nuôi cấy P. chysogenum W – 5120 không có chất tiền thể sau khi đã tiến hành chiết suất hết penicillin. Ông cho rằng sự hình thành 6 – APA (6 – amino penicillanic acid) là giai ddaonj gần kết thúc của quá trình sinh tổng hợp penicillin và đã công bố phát minh sản xuất 6 – APA (6 – amino penicillanic acid). Sau này người ta đã phát hiện thấy có nhiều sinh vật, đặc biệt là nhóm vi khuẩn đường ruột như E. coli, B. megatherium… tiết ra penicillinamidase có khả năng thủy phân penicillin G hoặc là penicillin V tạo ra 6 – APA (6 – amino penicillanic acid) và acid phenyl acetic.

6 – APA (6 – amino penicillanic acid) là chất không có hoạt tính kháng sinh đối với vi khuẩn tụ cầu và cũng bị enzyme penicillinase phá hủy. 6 – APA (6 – amino penicillanic acid) là tinh thể màu trắng, khá bền, nhiệt độ nóng chảy là 209 đến 210 độ C. Tan trong nước ít và các dung môi hữu cơ.

6 – APA (6 – amino penicillanic acid) được sản xuất bằng hai phương pháp là

Phương pháp hóa học

Phương pháp sinh học

Tuy phương pháp hóa học có hiệu suất chuyển hóa cao và tốc độ phản ứng xảy ra nhanh nhưng chứa đựng nhiều nguy cơ ô nhiễm môi trường và đòi hỏi nhiều nguồn nguyên liệu so hơn so với phương pháp sinh học, trong khi phương pháp sinh học cũng mang lại hiệu suất chuyển hóa cao nên ngày nay, phương pháp sản xuất chủ yếu là phương pháp sinh học. Hơn 50 phần trăm 6 – APA trên toàn thế giới được sản xuất theo phương pháp bất động enzyme. Ngày nay, nhiều nhà máy tiến hành lên men penicllin trên thế giới chỉ cho xuất xưởng sản phẩm là 6-APA.