khuấy trộn
Rate this post

Khuấy trộn là một kỹ thuật được dùng trong sản xuất hầu hết các dạng thuốc và có ảnh hưởng nhiều đến tiêu chuẩn chất lượng của  sản phẩm hoàn thành. Dưới đây chúng  ta sẽ cùng tìm hiểu về khuấy trộn một chất lỏng

khuấy trộn
  1. Cơ chế trộn

Có 4 loại cơ chế trộn một chất lỏng như sau: vận chuyển khối, dòng chảy hỗn loạn, dòng chảy lớp và khuếch tán phân tử.

  • sự vận chuyển khối: Sự dịch chuyển của một khối lớn các nguyên liệu được trộn từ một vì trí này và chuyển sang một vị trí khác của hệ và tại vị trí mới cân bằng lại được thiết lập. Để sự vận chuyển khối đạt hiệu quả tối ưu thì trong quá trình trộn phải tạo đươc sự tái sắp xếp hoặc hoán vị các phần khác nahu trong khối nguyên liệu đó. như vậy sự trộn mới được đều
  • Trộn hỗn loạn: Hiện tượng trộn hỗn loạn là kết quả trực tiếp của dòng chảy hỗn loạn trong dung dịch, được phân loại nhờ sự thay đổi ngẫu nhiên tốc độ dịch chuyển của mỗi điểm trong hệ
  • Trộn lớp: trộn lớp thường xảy ra khi trộn các dịch lỏng có độ nhớt cao hoặc có thể xuất hiện khi khuấy trộn nhẹ. Khi 2 chất lỏng khác nhau được trộn theo lớp thì sự trộn lẫn chỉ xảy ra trên bề mặt tiếp xúc giữa 2 chất lỏng
  • khuếch tán phân tử: đây là kết quả của sự khuếch tán phân tử do chuyển động nhiệt. có nghĩa là tốc độ vận chuyển của khối( dm/dt) ngang qua một bề mặt có diện tích chung là A tỷ lệ với chênh lệch nồng độ (dc/dx)giữa bề mặt tiếp xúc. Tốc độ vận chuyển của khối còn phụ thuộc vào hệ số khuếch tán D ( là một hàm của biến đổi nhớt dịch lỏng và kích thước các tiểu phân khuếch tán)

2. Kỹ thuật khuấy trộn chất lỏng

bao gồm kỹ thuật: trộn chất lỏng có độ nhớt thấp và trộn chất lỏng có độ nhớt cao.

  • Trộn chất lỏng có độ nhớt thấp: Trộn hỗn hợp các chất lỏng có đọ nhớt thấp tương đối đơn giản và dế thu được một hỗn hợp đồng nhất. Để trộn hỗn hợp loại này thì các chất kongr phải có độ nhớt nhỏ hơn 0,1 Pas, và thiết bị thường dùng có cánh khuấy có cấu tạo khác nhau. Quá trình trộn được tiến hành trong các thùng chứa, thùng có thể có các vách ngăn để làm thay đổi hướng dịch chuyển của dịch. Các cánh khuấy có thể được cấu tạo theo loại tạo ra dòng chảy có hướng trục hay tạo ra dòng chảy hướng tâm theo chiều của dòng chảy của chất lỏng tạo thành khi khuấy trộn.

Với các hệ thống kiểu này, nhận thấy đường kính cánh khuấy so với đường kính thùng chứa khoảng 0,3- 0,5. với các thiết bị có thùng chứa lớn, tỉ lệ này có thể giảm xuống đến 0,015. Về cấu tạo, thiết bị khuấy sẽ được chế tạo sao cho tăng tối đa 4 cơ chế khuấy trộn.

Các chất lỏng có độ nhớt thấp còn được khuấy trộn theo phương pháp bơm tuần hoàn chất lỏng. Đây là cách áp dụng để tạo ra sự luân hoàn chất lỏng trong thùng chứa, thường sử dụng khi trộn một lượng chất lỏng lớn. Trong quá trình trộn phải chú ý không để không khí lọt vào.

Phương pháp dùng khí nén( không khí hoặc khí nito)thổi qua một ống co các lỗ nhỏ vào trong dung dịch cũng được sử dụng để khuấy trộn.

  • trộn chất lỏng có độ nhớt cao( còn tiếp)