máy sấy
2/5 - (3 bình chọn)

Tạo hạt là quá trình cơ bản trong  quy trình sản xuất, nhất là thuốc viên và một trong những quá trình tạo hạt được áp dụng nhiều nhất là tạo hạt ướt.

Tạo hạt ướt là quá trình tạo hạt bằng cách nhào trộn hỗn hợp bột với tá dược dính hay nước( khi tá dược dính đã được trộn vào hỗn hợp bột).

máy sấy
  1. Cơ chế tạo hạt ướt:

theo lý thuyết có thể giải thích theo hai cách:

  • lý thuyết về cơ chế tạo hạt giữa các tiểu phân liên kết trong hạt
  • cơ chế về sợ lớn lên của các nhân cơ bản

2. Cơ chế liên kết tiểu phân

a. Lực liên kết tạo hạt: Trong quá trình tạo hạt, các tiểu phân liên kết với nhau nhờ lực liên kết hình thành giữa các phân tử. Các liên kết này cần đủ mạnh để hạt không bị vỡ và đủ vững.

  • lực dính trong các cầu chất lỏng bất động: cái lực này hình thành trên bề mặt các tiểu phân do các lớp hấp phụ và do có sự có mặt của các dung dịch có độ dính cao trên bề mặt các tiểu phân. Tá dược dính là hồ tinh bột tạo hạt do loại lực này.
  • lực tương tác và lực mao quản trong các phim lỏng di động: các lực này tạo thành cơ chế liên kết quan trọng nhất trong tạo hạt ướt. Chúng giúp hình thành các cầu nối lỏng tạm thời do chất lỏng tạo hạt sẽ được loại đi trong quá trình sấy khô. Tuy nhiên chúng là thành phần không thể thiếu được trong việc tạo ra các cầu nối rắn.
  • các cầu chất rắn: các tiểu ohaan được hình thành và giữ với nhau bằng cầu nối rắn( là nguyên liệu đó hoặc nguyên liệu khác) là một cơ chế phổ biến trong tạo hạt. Khi thêm dung môi tạo hạt, các cầu nối lỏng làm kết tập các tiểu phân, cầu nối này có thể gồm tá dược dính hoặc có thể hòa tan các thành phần hỗn hợp trong khối ẩm.. Sau khi được sấy khô, các chất hòa tan hóa rắn hoặc kết tinh lại tạo ra các cầu nối rắn.
  • lực hấp dẫn giữa các tieru phân: khi không có chất lỏng hay cầu nối chất rắn, có 2 lực tồn tại đóng vai trò kết tập tiểu phân:

-lực tĩnh điện: có thể  tạo ra liên kết bột trong giai đoạn sấy khô nhưng không đóng vai trò quan trọng đối với độ bền của hạt khô

– lực van der waals mạnh hơn lực tĩnh điện nhưng chỉ quan trọng trong tạo hạt khô, chúng ảnh hưởng đến độ bền của hạt.

b. Cơ chế tăng kích thước hạt

trong quá trình tạo hạt ướt, các hạt tăng dần kích thước theo một số cơ chế sau

  • tạo hạt nhân ban đầu từ các tiểu phân xảy ra khi một hỗn hợp bột được làm ẩm chất lỏng, vì vậy trở thành cơ chế phổ biến của qua trình kết tập tiểu phân.
  • các hạt lớn lên do sợ hợp nhất là quá trình do sự kết tập lớn hơn do sự va chạm và hợp nhất ngẫu nhiên của hạt nhân.
  • tạo cầu- bồi lớp là cơ chế miêu tả sự bồi thêm các lớp vào tiểu phân lên các hạt tạo thành các hạt lớn hơn. Các tiểu phân có thể là hỗn hợp ban đầu được tạo thành do sự mài mòn hoặc vỡ của các nhân cơ bản.