Quá trình chăm sóc bằng thuốc
Rate this post

QUÁ TRÌNH CHĂM SÓC BẰNG THUỐC. THIẾT LẬP MỐI QUAN HỆ BÁC SĨ, DƯỢC SĨ VÀ ĐIỀU DƯỠNG TRONG SỬ DỤNG THUỐC HỢP LÝ CHO NGƯỜI BỆNH

Contents

1. Quá trình chăm sóc bằng thuốc (WHO)

Quá trình chăm sóc bằng thuốc

2. Mối quan hệ bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng trong sử dụng thuốc

 • Thiết lập được mối quan hệ bác sĩ – dược sĩ – điều dưỡng để thông tin thuốc và thực hành dược lâm sàng trong bệnh viện không phải là dễ vì ở đây có sự thay đổi quan điểm và cách thức nhìn nhận về sự chăm sóc người bệnh, chứ không chỉ đơn thuần là thay đổi kỹ thuật chăm sóc người bệnh.
 • Thày thuốc, dược sĩ, điều dưỡng, người bệnh đều cần thông tin về thuốc. Thông tin về thuốc không thể tách rời thực hành dược lâm sàng trong bệnh viện.
 • Trong thực hành dược lâm sàng thì quan hệ của dược sĩ với bác sĩ là mối quan hệ quan trọng nhất.

 

3. Lưu ý khi tiến hành thực hành dược lâm sàng trong bệnh viện

Với dược sĩ:

 • Không nên làm phiền bác sĩ vì những chuyện vụn vặt “không nên dẫm lên chân người khác”.
 • Không nên tiếp xúc hoặc phê bình bác sĩ về điều trị khi bác sĩ khám bệnh, vì có thể làm bệnh nhân lo lắng.
 • Phải chuẩn bị kiến thức trước mỗi cuộc thảo luận với bác sĩ. Hãy giới thiệu thông tin một cách tổng hợp và phát triển kiến thức rộng hơn xuất phát từ y văn và dược lý.
 • Chỉ nên đưa ra quan điểm khi bác sĩ yêu cầu. Không bao giờ bộc lộ quan điểm vì chắc chắn và nhanh chóng thất bại khi bác sĩ có ý kiến đối lập với mình.
 • Dược sĩ không nên quên bác sĩ chịu trách nhiệm đối với người bệnh.

Với bác sĩ: Để thực hành kê đơn tốt cần

 • Cộng tác với dược sĩ vì lợi ích của người bệnh.
 • Luôn trao đổi thông tin về thuốc với dược sĩ trước khi kê đơn nếu có nghi ngờ và chưa rõ về thuốc định kê đơn.

Với điều dưỡng:

 • Luôn hỏi dược sĩ về cách dùng thuốc đúng (thời gian, khoảng cách, đường dùng, cách phối hợp thuốc…) cho người bệnh.
 • Thực hiện y lệnh của bác sĩ. Nhưng chủ động phát hiện những nhầm lẫn trong y lệnh điều trị hoặc tác dụng có hại của thuốc đối với bệnh nhân và thông báo kịp thời với bác sĩ.