dây gắm
Rate this post

Contents

Lớp dây gắm (Gnentopsida)

dây gắm

lớp dây gắm có thể coi như đứng trung gian giữa ngành thông và ngành ngọc lan. Mạch ngăn có lỗ ở vách ngang đã thủng hẳn thành 1 dạng quá độ giữa mạch ngăn của cây nhành thông và mạch thông của cây ngành ngọc lan.Phía ngoài noãn có những vảy bọc trông giống như nhụy nhưng chưa có vòi và đầu nhụy. Nhị đã phân hóa thành chỉ thị và chung đới như chị của cây ngành ngọc lan.

Đặc điểm

Thân cây nhở mọc thành bụi , dây leo hay rất thấp giống như không thân. Lá Lá đơn,có cuống ngắn ,hình vảy không có diệp lục,mọc đối hay mọc vòng 3 cái 1; phiến nguyên, cứng, gần giống như lá cây ngọc lan.có 2 lá to, hình dải. Hoa: đơn tính khác gốc.

Ephedra: hoa đực giảm còn 1 nhị.Hoa tự là gié gồm 2-8 nhị; mỗi nhị đính ở nách 1 là bắc mẹ, đáy mỗi nhị có những lá bắc họp lại tạo thành 1 bao hoa đơn sơ. Hoa cái ở tận cùng nhánh, cụm hoa chỉ có 1 hoặc 2 hoa; mỗi hoa được bao bọc bởi nhiều cặp lá bắc đối chéo, 2 lá bắc trên cùng tạo thành 1 cái túi bao quanh noãn và tận cùng bằng 1 ống giống như vòi nhụy nhưng không có đầu nhụy. Hạt phấn sẽ rơi ngay trên buồng phấn. Noãn thẳng đứng.

_Gnetum: Cụm hoa đực là 1 trục mang những bắc dình liền nhau thành các tầng xếp lên nhau.hoa đực mọc ở các lá bắc. Mỗi hoa chỉ có 1 cuống mang chỉ nhị và 2 phấn; mỗi bao phấn chỉ có 1 túi phấn. Hoa cái có 1 noẵ thẳng đứng được bọc với những lá bắc tạo thành như 1 bầu nhưng không vòi và đầu nhụy.

_welwwitschia: hoa đực mọc ở nách 1 lá bắc, mỗi hoa gồm 6 nhị, dính liền ở phía dưới, mỗi nhị có 3 túi phấn. giữa hoa là 1 noẵn không thụ. cụm hoa cái là 1 trục mang những lá bắc mọc; cá là bắc này dính nhau tạo thành cánh. Hoa cái không có nhị.

Phân loại

Lớp hạt dày hiện nay còn có 3 họ, mỗi họ có 1 chi.

_bộ ma hoàng-họ ma hoàng: lá hình vảy

_Bộ dây gắm – Họ dây gắm: Dây leo, lá mọc đối,gân lá hình lông chim

_Bộ hai lá – Họ 2 lá: cây chỉ có 2 lá rất dài.

Ngành ngọc lan (MAgnoliophyta)

cây ngọc lan

Ngành ngọc lan bao gồm những thực vật có rễ,mạch dẫn nhựa và sinh sản bằng hoa quả hạt.hạt ở đây khác ngành Hạt trần là được che chỏ bởi quả khép kín.

Đặc điểm

Hạt phấn: có 2 nhân: 1 nhaanh dinh dưỡng to, hình tròn tương được với nguyên tản đực. Một nhanh sinh sản nhỏ hơn, thường hình thấu kính, tương đương với túi tinh. Nhân này sẽ cho 2 giao tử đực không có roi. Nhụy: Bộ phận cái trong hoa gọi là nhụy, cấu tạo bởi những lá biến đổi gọi là lá noãn. CÁ lá noãn khép lại tạo thành 1 khoang kín gọi là bầu đựng noãn. trên bầu có vòi và đàu nhụy đẻ tiếp nhận hạt phấn. Hạt phấn rơi trên đầu nhụy, nảy mầm cho ống dẫn phán đưa giao tử đực từ đầu nhụy qua vòi nhụy, đến noãn để gặp giao tử cái. Sự thụ tinh kép: khi ống dẫn phấn vào đến túi phấn vào đến túi phôi, nhân dinh dưỡng của phấn thoaias hóa, chỉ còn 2 giao tử đựuc do nhân sinh sản tạo ra.một trong 2 giao tử đực đến phối hợp với noãn cầu thành hợp tử đực đến phối hợp với noãn cầu thành hợp tử lưỡng tính, về sau phat triển thành cây mâm của hạt.giao tử đực thứ 2 phối hợp với nhân cấp 2 của túi phôi tạo ra nhan 2n,khởi đâu của nội nhũ.

còn tiếp