bầu bí
Rate this post

Contents

Họ bầu bí (cucurbitales)

bầu bí

đặc điểm

Thân cỏ, sông 1 năm hay nhiều năm.dây leo bằng tua cuốn hay mọc bò trên mặt đất, thân có cạnh, láng hay có lông cứng. LÁ: mọc so le, đơn, có cuống dài, không có là kem,phiến thường có lông nhám và có thùy kiểu chân vịt, gân lá hình chân vịt. ở nách lá có 1 hệ thống này gồm 4 cơ uấn khác nhau: chia thành các phần khác nhau: hoa riêng lẻ,đực hay cái , 1 ụm hoa mang nhiều hoa , 1 cahs mang lá và 1 hay 2 vòi cuốn chia nhanh ở hai bên.theo khoa học giải thích (ông eichler) :  lá mang ở nách 1 xum 2 ngả thu hẹo chỉ còn 1 hoa, đực hay cái, với 2 lá bắc con biến thành 1 hay 2 vòi cuốn, coác lá bắc con này đáng lẽ mang hoa ở nách như những xim 2 ngả bình thường khác thì 1 cái mang cành có lá 1 cái mang 1 phát hoa trở nen không đều do những biến đổi xảy ra trong bộ nhị. Bao hoa: ở hoa đực và hoa cái , 2 vòng bao hooa dính vào nhau và dính vào bầu giống như đính trên miệng của bầu hoa.lá đài rất nhỏ,hình tam giác,cánh hoa to.sau khi dài tách khỏi tràng, các cánh hoa có thể rời, không dính trên tràng và dính vào bầu giống như đính miệng bầu.lá đài nhỏ, hình tam giác cánh hoa to,sau khi đài taachs khỏi tràng, các cánh hoa có thể rời howajc dính liền nhau trên 1 đoạn dài hay ngắn tùy thuộc vào loài.bộ nhị 5 nhị rời không đính trên tràng mà đính ở nới tiếp giáp giữa đài màng hatj phán có nhiều rãnh lỗ, nhiều lỗ. bộ nhị có thể biến đồi như sau:

_hoa đực có 5 nhị rời. bao phân cong queo, 1oo và niwr bằng 1 đường nứt cong queo.dưới nhị có đĩa mật  có 5 thùy

_hoa đực có 4 nhị diidnhs thành 2 cặp ở chỉ và bao phấn , nhị thứ 5 rời, bao phấn cong queo có 1 và mở bằng 1 đường  nứt cong queo. đôi khi chỉ nhị vẫn như trên nhưng các bao phấn dinh vào nhau thành 1 cột duy nhất hoặc đồng nhất.

_chỉ nhị dính lấy nhau và các bao phấn cũng dính lấy nhau thành 1 cột duy nhất, mở bằng 1 đường nứt chạy vòng.

hoa đực thường mang dấu hiệu vết của bộ phận cái.Bộ nhụy: hoa cái có 3 lá noãn dính nhau thành bầu ở bên dưới có 3 ô, các noãn trung trụ của bầu tiến ra phía thành bầu rồi phân chia rỡ rệt thành 2 nhánh mọc vong vào hẳn bên trong và mang rất nhiều noãn: do đó lối đính noãn trung trụ trở thành trắ mô rất đặc biệt của họ này.1 vòi nhụy, 3 đầu nhụy.Hiêm gặp khi số lá noãn là 4 hay 5 hoa cái thương mang dấu hiệu  của sự xuất hiệm của bộ nhị lép. Đĩa mật bao gồm gốc vòi. Quả mọng, to. Vỏ ngoài cứng, đôi khi hóa gỗ, vỏ giữa dày và nạc, có thể có xơ và xác vỏ.Phần ruột của quả bị chiếm bởi 1 thứ cơm quả có nhiều nước,đó là quả loại bị.Đôi khi gặp quả khô mở bằng lỗ hay nắp,HẠt gần nhưn không có nội nhuc , lá mầm dày và chứa nhiều dầu.

Cơ cấu học:

ở những cạnh lồi của thân có những cụm mô dày dưới biểu mô biểu bì. sợ trụ bì tạo thành 1 vòng liên tục.Thường 2 vòng bó li_be gỗ kiểu chồng kép, các bó vòng trong là vết lá, mạch rây có kích thước to lớn.