Rate this post

Tuổi dậy thì làm con người phải trải qua một loạt các thay đổi, mà nếu  làm chủ được sẽ hành động như một người trưởng thành. Những thay đổi này bao gồm việc tách khỏi ra đình, sự thành thục bản sắc giới tính, có kế hoạch giáo dục và nghề nghiệp và nảy sinh năng lực cho cuộc sống riêng tư.

Các gia đình có thể tạo thuận lợi cho tuổi dậy thì bằng cách tăng dần từng bước tính độc lập và các trách nhiệm. Trẻ dậy thì cần được tôn trọng cá tính, dựa vào gia đình và xã hội giúp cho sự phát triển bản sắc riêng và tài năng hợp lý. Các nhà lâm sàng phải hỗ trợ quá trình này bằng cách khuyến khích những đối tượng dậy thì đưa ra các mục tiêu chính của mình, giúp họ đảm đương thêm trách nhiệm của bản thân và các bậc cha mẹ giảm dần vai trò của mình.

 

Các hormone và ứng xử

Những thay đổi ứng xử đặc hiệu thấy đi kèm tuổi dậy thì và thời điểm xuất hiện của nó. Các androgen được thấy có liên quan đến quá trình này. Trong giai đoạn, tốc độ tăng trưởng chiều cao ở đỉnh điểm (các giai đoạn 3 đến 4) con trai có chiều hướng mâu thuẫn nhiều hơn với mẹ của mình và khi các cậu con trai hoàn tất tuổi dậy thì thì các bà mẹ có chiều hướng nhượng bộ con trai mình nhiều hơn. Các cô gái cũng có chiều hướng xung đột với mẹ nhiều hơn và giảm đi các tương tác với người cha của mình. Các hoạt động khác đi kèm với thay đổi nồng độ androgen gồm ứng xử tình dục  khác giới. Các cậu con trai lúc tăng nồng độ testosterol có chiều hướng khởi phát giao hợp tình dục và được báo cáo là thiếu kiên nhẫn, dễ bị kích thích và dễ nổi hung tính hơn. Tăng nồng độ androgen tuyến thượng thận tương quan với gia tăng hoạt động thủ dâm và hành vi tình dục khác giới ở các cô gái.

Thời điểm chín muồi

Thời điểm dậy thì đi kèm hậu quả tâm lý và ứng xử. Chín muồi thể xác sớm ở con gái thấy đi kèm với bất mãn nhiều hơn với thân thể của mình, kém tự tin hơn và nói chung là cảm thấy buồn. những cô gái phát triển sớm cũng bị bạn bè ít hỗ trợ hơn và có thể chấp nhận hội với những bạn bè chưa thành niên lớn tuổi hơn. Những cô gái phát triển sớm thường bắt đầu hành vi tình dục sớm hơn so với các bạn cùng trang lứa, kinh qua một khủng hoảng giới tính ban đầu thấy quan tâm nhiều hơn đến tính độc lập và việc đưa ra các quyết định và có chiều hướng có nhiều vấn đề ứng xử hơn và ít quan tâm đến học tập hơn.

Đối với chưa thành niên là con trai, chín muồi thể xác sớm cũng thấy kết hợp với bắt đầu hoạt động tình dục sớm hơn, song chín muồi muộn ở con trai hình như thường thấy có các hậu quả tiêu cực về tâm lý. Con trai chín muồi muộn có chiều hướng một quan niêm về bản thân thể tiêu cực và gia tăng tần số các khủng hoảng về bản sắc.