cây dương xỉ
Rate this post

Contents

Bộ dương xỉ (polypodiales)

cây dương xỉ

đặc điểm (tiếp)

trên mặt nang tử trường hợp này,bìa lá cuộn lại đảm bảo nhiệm vụ vai trò áo túi. trên mặt bào tử nang có 1 số tế bào đăc biệt xếp thành vòng gọi là vòng cơ giới, có nhiệm vụ làm cho túi bào tử mở ra.vong này có thể đầy đủ hoặc không đầy đủ, có thể đặt ở đỉnh của bào tử nặng hoặc theo 1 đường kinh tuyến,cũng có khi đặt lệch.nhờ có vách dày hình chữ U cho nên vòng này sẽ co lại phía ngoài nhiêu hơn phía trong, làm cho vòng xé rách thành của bà tử nang để phóng bào tử ra ngoài.bào tử khi gặp đất và trời ẩm sr nẩy mầm thành nguyên tản: là 1 phiến là năm trên mặt đất. Bè ngoài thay đổi tùy theo vào cách mọc: nếu mọc riêng lẻ thì có hình tim,nếu ngiều nguyên tản phát triển canhj nhau thì có hình sợi. Nguyen tản có rễ giả. cá tế bào nguyên tản chứa nhiều lục lạp,do đó nguyên tản là 1 cơ quan có khả năng sống tự dưỡng.trên nguyên tản xuất hiện nhiều những túi tinh và túi noãn.mỗi túi tính chứa rất nhiều tinh trùng, nhưng mỗi túi noãn chỉ chứa 1 noãn cầu. Trên 1 nguyên tản, nhiều túi noãn có thể thụ tinh cũng 1 lúc nhưng chỉ 1 phôi phát triển được.

Cơ cấu học: thân dương xỉ có cậu tạo đa trụ; mỗi trụ duộc bao bọc bởi nội bì và 1 bó gỗ ở giữa dược bao bọc bởi 1 vòng libe. tiền mộc là những mạch vòng,mạch xoắn, hậu mộc là những mạch ngắn hinhg thang không cân.

Phân loại

1 vài họ của bộ này

_họ tóc vệ nữa : Thân rễ bò dưới đất hay phụ sinh.LÁ có cuống dài ,mảnh, đen,phiến lá chia thùy nhiều dạng.bào tử nang ở mép lá. Vpmgf cơ giới không đầy đủ đi qua chân và mở theo 1 đường nứt to bên.cây tóc vệ nữa (adiantum illus_venesis L).

_họ kim mao : thân dễ có nhiều lông. Lá kép hình lông chim.bào tử nang ở méo kas. vòng cơ giới đầy đủ và hơi nghiêng. Cây lông culi: Thân rễ phủ bới đầy những lông xem như 1 con động vật có vú ( chó ,mèo….)

_howjc ổ rồng: Thân rễ ngắn , mọc bò, mang lông. có 2 loại lá: lá bất thụ đơn hây re đôi nhiều lần. Lá hữ thụ không có ổ túi rõ rệt. cây ổ rồng. Dương xỉ phụ sinh. LÁ bất thụ rộng ôm thân cây, lá hữu thụ là những dải thòng lòng xuống khắp mọi nơi xung quanh.

_họ gạt nai, Họ rau cần trôi: vòng cơ giới không đày đủ, đi qua chân bào tử nang. CAy ràng gạt nai.Dương xỉ ở nước, mọc ở đầm lầy và các ruộng đồng. Thân rễ ngắn,mọc dứng. Lá xẻ hình lông chim 2 lần.

Phân lớp rau bợ (Marsileaceae)

cây mọc ở trên mặt nước,túi bào tử nằm trong 1 khoang kín ở gốc cuống lá, quả bào tử nhiều ô, bào tử khác nhau.

Chỉ có 1 bộ rau bợ và 1 họ rau bợ

Họ rau bợ cây cỏ,mọc nơi ẩm, than rễ bò nằm ngang mặt đất.Lá có cuống dài, chia thành nhiều chét lá xếp chéo nhau,từ gốc mỗi nhóm lá có 1 chùm rễ phụ. bào tử quả nhỏ,đính ở gốc cuống là

rau diệp 4 lá

phân lớp bèo ong (salvinnidae)

cây mọc nổi trên mặt nước,bào tử quả 1 ô,bào tử khác nhau.

Chỉ có 1 bộ là bộ bèo ong với 2 họ:

_học bèo ong (salviniaceae)

_họ bèo hoa dâu (AZOllaceae)