5/5 - (1 bình chọn)

Định nghĩa

  • Giới

Mô tả một người nào đó là nam tính hay nữ tính theo những khác biệt về hành vi (ăn mặc, công việc, đi lại, địa vị trong xã hội của họ như thế nào). Những đặc điểm này được mỗi nền văn hóa định rõ và vì vậy chúng có thể khác biệt theo những  nền văn hóa khác nhau và có thể thay đổi.

  • Giới tính

Mô tả một người nào đó là nam hay nữ theo những khác biệt về sinh học. Điều đó được định rõ trước khi chúng ta được sinh ra

Người mang cặp nhiễm sắc thể giới tính là XX sẽ là nữ, ngược lại người mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY sẽ là nam.

Phân biệt giới và giới tính

Tất cả những điều mong đợi của xã hội về cá nhân dựa trên giới tính sinh học được gọi là giới (gender). Ảnh hưởng sinh học và xã hội đóng góp một phần nhất định trong việc định ra giới.

Trong mọi xã hội, đàn ông và đàn bà có những hình dạng cơ thể khác nhau và có những chu kì sinh lý khác nhau. Nhưng chính những ý nghĩa văn hóa được gán cho những khác biệt sinh lý đó  mới ảnh hưởng đến tín ngưỡng và hành vi của con người và hệ thống xã hội, chính trị, kinh tế của xã hội đó. Điều này, xã hội có thể khác nhau đáng kể, cái được xem là thích hợp cho nữ trong một xã hội có thể có nam tính nhiều hơn trong một xa hội khác và ngược lại.

Trong tất cả các xã hội, sự phân chia xã hội thành phạm trù nam nữ có nghĩa con trai và con gái được xã hội hóa theo các cách khác nhau. Chúng được giáo dục để có những kì vọng cuộc sống khác nhau và phát triển về trí tuệ và tình cảm theo những cách khác nhau, chịu chi phối trong đời sống hàng ngày bởi những tiêu chuẩn khác nhau về ăn mặc và hành vi như: con trai thường được giáo dục phải mạnh mẽ, phải biết bảo vệ gia đình và là trụ cột của gia đình, là người đảm nhận chính trong việc tìm kiếm nguồn thu nhập cho gia đình.. trong khi con giá thường được giáo dục về công việc nội trợ… . Bằng cách chú trọng trong những khía cạnh giới, phân tích của chúng ta về tình trạng cộng đồng bao gồm thêm một khía cạnh quan trọng để giúp chúng ta hiểu tốt hơn cách phát triển của cộng đòng và cách tốt nhất để cải thiện chúng.

Xem thêm: Đàn ông cần biết: Điều khiến phái nữ khó thăng hoa trong chuyện giường chiếu

Đa số chúng ta không có ý thức lắm về tác động của xã hội lên cảm nhận của chúng ta đối với điều chúng ta là nam hay nữ: chúng ta đã học từ lúc ấu thơ về điều gì mà xã hội mong muốn và chúng ta tuân theo. Có lẽ, nếu chúng ta đi đến một quốc gia khác hoặc một nền văn hóa khác và xem xét chúng có những điều kì vọng khác nhau về nam hay nữ, chúng ta sẽ có những nhận thức hơn về truyền thống văn hóa của chúng ta về giới. Nhưng ngay khi chúng ta ngừng suy nghĩ về giới ảnh hưởng lên cuộc sống của chúng ta, chúng ta có thể nhận thức về những điều mà nó có thể giúp chúng ta hoạt động tốt hơn trong cuộc sống.