Rate this post

Tuổi chưa thành niên là thời kì biến động có thể nói là nhiều nhất đối với một người. Thời kì này xảy ra sự biến đổi lớn đối với cơ thể. Không chỉ có những thay đổi về hình dáng mà còn có cả những thay đổi về tâm lý. Những thay đổi này sẽ tạo nên một sự trưởng thành. Tạo nên sự thay đổi này không chỉ do sự thay đổi về sinh học trong cơ thể đó là sự dậy thì mà còn có cả sự góp phần của sự thay đổi môi trường sinh sống.

Môi trường xã hội

Những thay đổi trong môi trường xã hội trong thập niên thứ hai có thể ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe. Gia đình có chiều hướng dám sát ít hơn để cho được tự do nhiều hơn trong việc lựa chọn thời gian tự do, thường tạo ra một cơ hội khiến người chưa thành niên dấn thân vào các hành động rủi ro. Nhà trường chuyển tiếp từ lóp học sơ học mang tính hỗ trợ sang môi trường không mang tính cá nhân và không có tổ chức chặt chẽ giữa các trường cao đẳng, đại học. các môi trường lao động thậm chí còn dám sát lỏng lẻo hơn và chỉ hướng dẫn nghề nghiệp cho người chưa thành niên thôi. Trong cuộc khủng hoảng kinh tế những năm 1990 ít có các chương trình giáo dưỡng người thanh niên sau khi ra trường thành thử tình trạng gia tăng nghèo khổ đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe trẻ em.

Môi trường pháp luật

Pháp luật của hầu hết của các nước đòi hỏi phải có sự đồng ý của một bên cha hay mẹ cho việc chăm sóc sức khỏe các trẻ em dưới 18 tuổi. Nói chung, sự  tham gia của các bậc cha mẹ không phải là một trở ngại cho việc cung cấp các dịch vụ y tế, song một số vấn đề nhạy cảm về y tế (ví dụ hành vi tình dục hay ma túy) lại có thể ảnh hưởng đến sự tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế cho tuổi chưa thành niên. Học thuyết thiếu niên thành thục nói chung cho phép những trẻ chưa thành niên tìm đến việc chăm sóc y tế một cách độc lập nếu chúng có đủ khả năng hiểu được cái lợi và cái hại của việc điều trị được đề xuất và do vậy chúng tỏ ra sau đồng ý sau khi được giải thích. Nói chung, ít có rủi ro trong nghĩa vụ về pháp lý trong việc chăm sóc sức khỏe cho những thiếu niên lớn hơn (tuổi từ 14 trở đi) nêu việc chăm sóc đó có lợi cho trẻ chưa thành niên hoặc đó là một việc khẩn cấp. Tại nhiều nơi của Hoa Kì, các trẻ chưa thành niên có thể tìm kiếm việc chăm sóc mà không cần được phép của cha mẹ nếu đó là một tình huống khẩn cấp hoặc nếu trì hoãn việc chữa trị có thể có hại cho sức khỏe. Những thiếu  niên tự do (trẻ chưa thành niên sống xa nhà không còn chịu sự kiểm soát của cha mẹ nữa, thì tự túc về mặt kinh tế, được kết hôn hoặc là các thành viên cuả cơ quan quân đội) cũng có thể đồng ý về  việc chăm sóc sức khỏe cho bản thân.