hoa súng trắng
Rate this post

Contents

Bộ hồi (Illiciales)

hồi

cây gỗ vừa,cây leo.Lá đơn,mọc se le,không có lá kèm. Yếu tố mạch thường có mạch ngăn hình thang tương đôi cân. Hoa ở nách lá,lưỡng tính hay đơn tính,kiêu xoắn hay vòng, có bao hoa đoi không đều.màng có hạt phấn 3 rãnh. bộ nhụy có lá noãn rời. noãn đảo,có 2 lớp vỏ, phôi tâm.Hạt có nội nhũ dầu,phôi rất nhỏ.

Họ hồi (illiciaceaee)

Đặc điểm

Thân: cây bụi hoặc cây gỗ to vừa, có mùi thơm,lá đơn nguyên mọc cách không có lá kèm.hoa riêng lẻ đều,lưỡng tinh, kiểu xoắn vòng.Bao hoa: nhiều phiến xếp xoắn ốc,những phiến ngoài cùng thường nhỏ và đôi khi là dạng lá bắc, những phiến trong lớn dần, nhưng những phiến trong cùng lại nhỏ và đôi khi chuyển tiếp thành nhị lép xẹp.Bộ nhị thường nhiều xếp xoắn ốc.Bộ nhụy lá noãn nhiều xếp vòng như ngôi sao. Mỗi lá noãn chứa 1 noãn. Quả: tụ, gồm nhiều quả đại xếp thnahf vòng trên 1 đế.Hạt có phôi rất nhỏ.

Họ chir có 1 chi illicium. ở việt nam có gần 10-15 loài.

cây trong họ

_hồi núi illicium griffithii hook . .et thom quả đại 10-13, độc.

_Hồi illcium verum quả làm gia vị hay cất lấy tinh dầu dùng làm thuốc trợ tiêu hóa, chữa đau bụng , làm long đờm. tinh dầu hồi có trong thành phần của các thuốc ngậm chữa ho hay thuốc xoa bóp chữa thấp khớp.

bộ nam mộc hương (Arisstolochiales)

Cỏ hay cây gỗ có kích cỡ nhỏ mọc leo,thường có tế bào tiết tinh dầu. Lá mọc so le, không có lá kèm. Hoa lưỡng tính hoặc đơn tính , đều hay không được đều, mẫu 3. Bao hoa chỉ có một vòng ,thường có màu sắc như cánh, có thể rời hoặc dính. Bầu dưới,nhiều ô, đính noãn trung trụ .Có đôi khi có một trục hợp nhụy do sự dính liền của chỉ nhị và cả vòi nhụy.

  Bộ chỉ có 1 họ Nam mộc hương(Aristolochiales)

Họ Nam mộc hương (Aristolochiales)

đặc điểm

thân:là một loại cỏ, sống nhiều năm, có thân rễ hình trụ hay hình củ hoặc cây gỗ, đứng hay leo. thân ít phân nhánh. Lá: đơn, nguyên, chúng có thể mọc so le, không có lá kèm theo. .Hoa: thường mọc riêng lẻ ở nách lá, lưỡng tính, đều hay không đều. Bao hoa: 3 lá đài dính liền nhau , có màu, phình ở giữa gốc.bộ nhị 6-12 nhị , chỉ nhị rời hay dình liền với đỉnh vòi nhụy tạo thnahf trục hợp nhụy.quả: nang,hạt,có nội nhũ

cơ cấu học

thường có tế bào tiết tinh dầu trong mô mềm của thân cvaf lá.

ở việt nam có 3 chi: Aristolochi,Asarum,thottea; khoảng 20 loài

cây trong họ

_nam mộc hương: Aristolochia,Asarum khoảng 20 loài.vở cây làm thuốc trị lỵ,bì tiểu.

_khoai ca: aristolochia indica L… Thân rẽ giúp tiêu hóa, chống viêm,chữa đau khớp hạt chống ung thu.

phân lớp súng (NYMPHAEIDAE)

phân lớp có 2 liên bộ,3 bộ và 6 họ, chỉ đè cập 1 bộ.

Bộ súng (NYMPHAEALES)

hoa súng trắng

cỏ sống ở nước.LÁ nguyên hay sẻ, mọc so le hay mọc vòng. TRụ giữa mang nhiều bó mạch kín xếp rải rá.Gỗ chưa có mạch thông, chỉ có mạch ngăn vòng hay xoắn.Hoa riêng lẻ, lương tính,kiểu xoắn vòng, mẫu 3.nhều và rất nhiều nhị, hạt phán cõ rãnh, bộ nhụy có lá noãn hay dính.

(còn tiếp)